Over Pavones

Over Pavones

Pavones 'Pauwen'

‘Trots als een pauw’ Pavoness wil dat de iedereen in Zijdelwaard, ongeacht afkomst, trots zijn op de individu die zij zijn en hun achtergrond die daar deel van uitmaakt.

 

Pavoness vindt dat iedereen met een etnische afkomst het verdient om zich te kunnen vinden in de Nederlandse cultuur. En elk persoon die een Nederlandse afkomst heeft, het verdient om zich te kunnen vinden in elk ander cultuur. Tevens geeft Pavones hen de ruimte om die trots die zij dragen voor hun moederland te laten zien aan iedereen in Zijdelwaard. Door hen een thuis te geven waar zij zich open voelen en respect, kennis, liefde en steun te bieden. Met veel trots, kracht en passie ondersteunt Pavones zij met een etnische afkomst naar meer integratie en participatie.

Pavones stond bekend als buurtstudio Villa Kakelbont. Sinds februari 2015 is het besluit genomen de naam en identiteit te veranderen. Pavones betekent pauwen in het Italiaans (Latijns). De pauw staat bekend als een trotse vogel, die voor schoonheid, vruchtbaarheid, wedergeboorte en oplettendheid staat. Waarbij alle kleuren van de veren de verschillende culturen  vertegenwoordigen

Missie en Visie

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Pavones bestaat uit drie vrouwen die allemaal in Uithoorn wonen.

Mavis, voorzitter

Hanneke, penningmeester

Giovanna, secretaris


Voor contactgegevens klik hier.